H»T onbetwistte startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg.

Banner_startwondverzoring_NEW

Thuiszorg

Zoek en Vind thuiszorg

Thuiszorg (wond) NL

Medithuis

Zorgbalans


Heeft u een interessante
link, stuur een mail
 

Wond modellen

WCS Classificatiemodel

Wondbeeld protocol
Paul Hartmann

Wondclassificatie
Klinion

Wondclassificatie
Lievensberg ziekenhuis

TIME model

Acute wonden

 • Schaafwond

  Een schaafwond of abrasie is een verbreking van de continuÔteit van de huid waarbij ten minste een deel van de opperhuid door schurende werking is verdwenen. Vaak bij een val op een ruwe onder- grond waarbij de huid onder druk over dit oppervlak is geschoven. Bij diepere schaaf- wonden kunnen ook de lederhuid of diepere structuren zijn beschadigd of verdwenen.

  Er bestaat dus een weef- seldefect dat meestal niet kan worden aangevuld door terugleggen van het losgeraakte en verdwenen weefsel. De wond zal onder een verband of onder de korst moeten genezen. Als de gehele huiddikte van de wond is verdwenen, moet re-epithelialisatie vanuit de wondranden komen, wat langzaam gaat.

  schaafwond1
 • Bijtwond

  Een bijtwond is een wond van huid of slijmvlies, veroorzaakt door de beet van mens of dier. Bijtwonden afkomstig van mensen ontstaan meestal door een klap met een gebalde vuist op de tanden van een ander; ze bevinden zich dus vaak op de handrug.

  Bijtwonden van dieren betreffen vooral beten van honden en katten.

  Bijtwonden zijn ernstige letsels, want er vindt altijd besmetting plaats met ziektekiemen en daarom is de kans op wondinfectie erg groot.
   

  Bijtwond
 • Scheurwond

  Bij het klimmen van de jaren vinden er struc- turele veranderingen plaats in het lichaam. Een van die veranderingen is het kwetsbaarder worden van de huid. Een huid die veroudert loopt het risico te scheuren (skin tears) door schuifkracht en/of frictie. De wond die zo ontstaat is pijnlijk en veroorzaakt veel ongemak. Het is boven- dien een wond die moeilijk geneest en daarmee een zware belasting is voor de patiŽnt.

  Meer info

  Startje
  scheurwond2
 • Snijwond

  Iedereen snijdt zich wel eens aan een mes of een stuk glas. Een snijwond geeft vaak een (kort- durende) felle pijn die veroorzaakt wordt doordat de gevoels- zenuwen in de huid doorgesneden worden.

  De huid beschermt
  ons lichaam tegen vuil en bacteriŽn. Als door een snijwond deze
  bescherming wegvalt, is het gevaar voor een ontsteking (en daarmee een verstoring van het genezingsproces) groot.

  Ook is daarbij de kans aanwezig dat de wond geÔnfecteerd raakt, doordat vuile resten aan het gebruikte voorwerp
  in de wond achterblijven. De meeste (schone) snijwonden zijn binnen twee dagen grotendeels genezen.

  Snijwond2
 • Steekwond

  Steekwond/prikwond zijn wonden die worden veroorzaakt door een scherp/spits voorwerp. Bijvoorbeeld in een spijker trappen, maar deze bloeden vaak niet zo erg. In het algemeen is er meestal weinig bloed te zien en sluit de wond zich vrij snel. Dat wil echter niet zeggen dat een behandeling niet nodig is.

  De steekwonden zijn vanwege het risico op infectie gevaarlijk. Omdat het voorwerp wat de wond veroorzaakt heeft in aanraking is geweest met vuil van de grond of andere viezigheid, kan het sporen van de tetanusbacterie of van andere bacteriŽn bij zich dragen. Deze kunnen dan tot een ernstige infectie leiden
  .

  Steekwond1
 • Schotwond

  De gevolgen van een schotwond hangen af van de plaats, het soort wapen en de afstand vanwaar het wapen werd afgevuurd. Afgezien van de beschadiging van weefsels bestaat het risico van infectie

  Een schotwond in een van de ledematen kan een wekedelenletsel (vleeswond)veroorzaken, maar ook een botbreuk. Dergelijke verwondingen zijn meestal niet ernstig. Beschadiging van vitale organen kan echter levensbedreigend zijn.

  Meer info

  Schotwond

Madentherapie

Leptospermum Scoparium Bush

Speciale behandelingen

Wondverzorging

Bij wondverzorging wordt geprobeerd een optimale toestand te verkrijgen, waardoor een wond zo spoedig mogelijk geneest. Een wond van de huid wordt gedefinieerd als een onderbreking in de epitheellaag van de huid.
De verwonding kan ook dieper gaan, tot in
de dermis, het onderhuidse vetweefsel, fascie, spierweefsel en zelfs tot op het bot.

      Huid

Normale wondgenezing is een complex en dynamisch maar uiterst goed georganiseerd proces van gebeurtenissen die leiden tot het herstel van de beschadigde huid. Een volkomen genezen wond, meestal na een eenvoudige verwonding, wordt gedefineerd als huid die in een redelijk tijdsbestek haar normale anato- mische structuur, functie en aanzien terug heeft. Normale wondgenezing wordt ook wel gedefinieerd als huid die na verwonding weer geheel gesloten is zonder de hulp van drainage of wondverbandmiddelen.

In tegenstelling tot dit type wonden zijn er ook wonden die niet binnen een redelijk tijdsbestek en op een geordende manier genezen en die zich ontwikkelen tot
gecompliceerde, niet-genezende wonden. Een gecompliceerde wond is een wond die langer dan vier weken aanwezig is en geen tekenen van genezing vertoont. Ondanks de vergevorderde ontwikkeling van de moleculaire biologie en de mogelijkheid om weefsel huidsubstituten en groeifactoren te construeren, naast een verscheidenheid aan andere therapeutische opties, blijven complexe wonden een belangrijk probleem in onze samenleving.

Gecompliceerde wonden ontstaan door verschillende oorzaken:

Door een slechte doorbloeding
o.a. door veneuze insufficiŽntie (ader problemen) arteriŽle insufficiŽntie, lymphoedeem
Diabetes
Door een ontstekingsproces ter plaatsen
Steriel: vasculitus (ontsteking van de wanden van bloedvaten)
Niet steriel: infectie met bacteriŽn of ander micro-organismen

Daarnaast komen een groot aantal complexe wonden vaker voor bij oudere mensen. Daarom dient men inzicht te hebben in de invloed van de leeftijd op het genezingsproces en dient men hiermee rekening te houden bij de behandeling van ouderen.

Infectie
Een wondinfectie vormt een uitdaging in de behandeling van zowel acute als chronische wonden. Vaak kunnen er complicaties optreden, die invloed hebben op het gehele therapeutische proces; deze infecties kunnen resulteren
in amputaties en zelfs levensbedreigend zijn. .
Kenmerken als roodheid van de omgeving cellulitis, zwelling, pijn en stank treden dan ook vaak op. Wonden worden meestal geinfecteerd door Pseudomonas Aeruginosa, staphyllococcus Aurees, streptococcen of Enterococcen.

Wondbehandeling
Al vele jaren is er discussie over wat de juiste wond- behandeling is. Er zijn geen eenduidige richtlijnen voor de behandeling van bijvoorbeeld decubitus of ulcus cruris. Zowel binnen als buiten Nederland is er een grote diversiteit aan behandelingen, zoals de droge wondbehandeling en de vochtige wond- behandeling. Beide zijn heden ten dage nog steeds in gebruik. Voor de beoordeling van de effectiviteit is het echter wenselijk dat er slechts een principe word gehanteerd, want dat maakt het voor verpleegkundigen, verzorgenden en artsen eenvoudiger om tot een behandelingsprotocol te komen.

Verbandmaterialen
Wondverbanden worden gebruikt voor het afdekken van wonden en huidaandoeningen.
De belangrijkste functie van wondverbanden is dus een optimale omgeving creŽren voor de wondgenezing. Verbanden zijn ontworpen voor specifieke wondtypes en voor specifieke genezingsstadia: er bestaat niet zoiets als een "universeel verband".
Zie hiernaast welke soorten wondverbanden er bestaan.

Keuzebepaling voor verbandmaterialen is dan ook afhankelijk van:

Ľ de wondkleur (zwart, geel, rood);
Ľ is er wel of geen sprake van infectie;
Ľ hoeveel exsudaat (wondvocht) is er aanwezig;
Ľ is de wond oppervlakkig of diep;
Ľ wondranden/wondomgeving;
Ľ geur; etc.

Gazen en kompressen (secundair verband)
We onderscheiden katoenen (woven) en viscose (non-woven) gazen. Kompressen zijn eigenlijk de dikkere gazen, maar vaak worden de woorden door elkaar gebruikt. Er zijn veel toepassingsgebieden voor gazen en kompressen. Je kunt ze gebruiken om wonden mee schoon te maken, op te vullen of te bedekken.

Verpleegkundig specialist
In 2005 wilde de overheid een verandering ten aanzien van de positie van de verpleegkundige.
In principe wilde men af van allerlei deelfuncties. Dit werd duidelijk door het
VBOC rapport, dat in 2006 verscheen. Hierin werd namelijk alleen gesproken over verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Intussen is dit beginsel door de overheid overgenomen en is er een erkende beroepstitel ontstaan “verpleegkundig specialist”. Deze verpleegkundig specialist geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces en gaat een zelfstandige behandelrelatie aan, binnen het eigen deskundig- heidsgebied. Dit betekent dat zij/hij beslist over de uit te voeren behandeling. De verpleegkundig specialist verwijst waar nodig de patiŽnt door. Andersom kunnen andere hulp- verleners ook rechtstreeks doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist. Waar nodig beschikt de verpleegkundig specialist over de bevoegdheid tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Daarnaast staat hij/zij geregistreerd in het BIG register als verpleegkundig specialist. Meer info hierover zie hiernaast

N_line1
N_line1
N_line1
N_line1
N_line1
N_line1

Verpleegkundig Specialist

N_line1
N_line1
N_line1
N_line1
Kleurtjes
N_line1
zuurstoftank

- Hier kan ook uw
banner staan -

N_line1
Startje

Wondfases

Wondfases
 • Necrose

  Onder Necrose (gangreen) verstaat men het plaatse- lijk afsterven van weefsel.
  Necrotisch weefsel heeft meestal een zwarte kleur. Het kan ontstaan door bijvoorbeeld een vermin- derde bloedvoorziening.
  Dit kan het gevolg zijn van slagaderverkalking of van een bloedstolsel (trombose).

  Het afgestorven weefsel kan droog (droog gangreen) of nat (nat gangreen) zijn.

  Necrose3
 • Debridement

  Debridement is de verwijdering van dood, beschadigd of geÔnfecteerd weefsel dat de genezing van een wond tegengaat.

  Debridement is een fundamentele stap bij het behandelen van alle chronische en acute wonden

  Er zijn verschillende mogelijkheden op debri- dement te verwijderen


  - Autolytisch debridement
  - Chirurgisch debridement
  - Enzymatisch debridement
  - Mechanisch debridement
  - Biologische therapie


  Meer info

   

  Startje
  Debridement8
 • Fibrinebeslag

  Fibrine is een onoplosbaar eiwit (gele wond) dat wordt gevormd tijdens het bloed- stollingsproces. Als de fibrine tot diep in de huid zit, moet dit worden verwijderd.

  De gele kleur duidt op een infectie, je moet zorgen dat de wond gereinigd wordt van pus en overtollig wondvocht (exsudaat). Pas als de wond vrij is van infectie of vuil kan de genezing plaatsvinden.
   

  Fibrinebeslag
 • Granulatie

  De granulatiefase is de tweede fase in de wondgenezing. Als de exsudatiefase is beeindigd vult de wond zich met nieuw, tijdelijk weefsel. Dit weefsel noemt men granulatieweefsel.

  Granulatieweefsel is goed doorbloed en ziet er daardoor vrij rood uit.
   

  Granulatie
 • Epithelilisatie

  Weefselherstel

  Bij epithelilisatie (epithelilisatie fase) groeien de wondranden langzaam naar elkaar toe en wordt de wond weer bedekt met ‘normaal’ epitheelweefsel:
  DE WOND SLUIT ZICH.

  Epithelilisatie
 • Maceratie

  Maceratie van de omliggende huid, wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan vocht en kan de genezing van wonden compliceren. Vooral chronische wonden maken het meest kans om met maceratie in contact te komen.

  Maceratie (komt van het Latijnse woord maceratio wat nat- maken, verzachten betekent) wordt gedefinieerd als het verweken en kapot gaan van de huid door een langdurige blootstelling aan vocht

  Meer info

  Maceratie van de huid en wond

  Maceratio cutis

 • Angiogenese

  Angiogenese is het proces waarin de groei van nieuwe bloedvaten voorkomt uit reeds bestaande bloedvaten.

   

Soorten verband

 • Zilververband

  Zilververband
  Er zijn verschillende soorten zilververbanden op de markt die zich onderscheiden in de hoeveelheid zilverionen die per tijdseenheid wordt afgegeven aan het wond- bed.

  Het geÔmpregneerde
  zilver in de verschillende soorten verbanden (schuim, tulles, polyethy- leen, hydrofiber, alginaat, koolstof) heeft een anti- bacteriŽle werking en maakt geen onderscheid in bacteriŽn.

  Resistente bacteriŽn en schimmels worden ook aangepakt.

   

  Start
  Zilververband
 • Schuimverband

  Schuimverband is een sterk absorberend en ademend wondverband voor matig tot sterk exsuderende wonden.

  Door de sterke absorptie zwelt het schuim- verband op en past zich daardoor aan de wond- contouren aan.

  schuim2
  Start
 • Honingverband

  Honing trekt water aan.
  Breng je het op een wond aan, dan trekt het wondvocht (inclusief bacteriŽn en gifstoffen) als het ware uit de wond.

  Honing heef een zelf- steriliserende werking, waardoor bacteriŽn en schimmels niet kunnen overleven.

  Start
  Honingverband1
 • Hydrogel

  Hydrogels zijn complexe netwerken van poly- meren verbindingen, waarbinnen het uitzet- tende medium (water) wordt vast gehouden. Het is een steriele gel die voor- namelijk uit water bestaat (80-90%), gebonden door een bindmiddel.

  Dit bindmiddel zorgt ervoor dat de gel enigs- zins vocht kan absor- beren en vasthouden. Dankzij het water in
  de gel kunnen kosten, fibrine- beslag en
  opper- vlakkigen lagen necrotisch weefsel verweken waardoor ze gemakkelijker los komen.

   

  Start
  Hydrogels1
 • Collageen

  Collageen wordt als biologisch verband- materiaal gebruikt in de wondgenezing in verschil- lende vormen. Collageen met poreuze structuur kan veel vocht opnemen. De absorptie maakt de afbraak van necrotisch materiaal en fibrinelagen mogelijk en bevordert hiermee de de vorming van granulatie- weefsel. Vochtige omstandigheden zijn het meest ideeal voor de werking van collageen (bijv. decubitus). Het collageen heeft ook een bloedstelpende werking doordat thrombocyten er aan blijven “plakken”.

  Enkele collageen verbanden:

 • Hydrocolloid

  HydrocolloÔd verbanden


  Dit zijn huidbescher- mende verbanden die, wanneer ze in contact komen met wondvocht, een gel vormen. De gel bezit een aantal eigen- schappen die de wond- genezing bevorderen.


   

  Hydrocoloid1
 • Alginaat

  Alginaat of alginaatver- band wordt al ruim 50 jaar toegepast bij opper- vlakkige en diepe exsu- derende wonden. Alginaat vormt een gel die het wondvocht opneemt.
  De gel laat gassen door en zorgt voor een opti- maal wondmileu. Door de gelvorming is er een goed contact met het hele wondbed, waardoor de absorberende en reinig- ende werking van het verband optimaal is. Alginaat kan ook worden gebruikt bij een geinfec- teerde wond.
   

  Start
  Alginaatverband
 • Sillicone verbanden

  Deze verbanden kunnen de schade aan de wond als aan de omliggende huid sterk beperken.

  Enkele voorbeelden van deze verbanden zijn:


  Activ'M
  Mepilex
  Scarban

   

Eerste hulp

N_line1
Google
N_Manuka-honing
Madentherapie3

Madentherapie bij diabetische voet video
Jose Elizondo, PA-C, CWS

Madentherapie is het gebruik van maden bij de behandeling van complexe wonden. De maden eten dood weefsel (necrose) en daarmee tegelijkertijd bacteriŽn op. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding en daarmee een betere genezing van de wond.

N_line1
Debridement

 

Volg ons ook op:

N_button_linkedin
N_button_facebook

 

Born-to-Shop1
N_banner_EWMA2014
Banner_wondverzorging1