Banner_startwondverzoring_NEW

Beschrijving
Hydrogels zijn complexe netwerken van polymeren verbindingen, waarbinnen het uitzettende medium (water) wordt vastgehouden. Het is een steriele gel die voornamelijk uit water bestaat (80- 90%), gebonden door een bindmiddel.
Dit bindmiddel zorgt ervoor dat de gel enigszins vocht kan absorberen en vasthouden. Dankzij het water in de gel kunnen korsten, fibrine- beslag en oppervlakkige lagen necrotisch weefsel verweken waardoor ze gemakkelijker los komen. Rood granulatieweefsel wordt beschermd tegen uitdroging. Hydrogel heeft een verkoelend en pijnverzachtend effect, omdat het de wond vochtig houdt.

Indicaties
» Droge/vochtige wonden ter verweking van necrose
» Droge/vochtige wonden ter oplossing van fibrinebeslag
» Droge wonden ter bescherming van het granulatieweefsel

Contra-indicaties
» Patiënten die bekend zijn met een overgevoeligheid voor de gel of een van de componenten.
» Diepe wonden met smalle openingen (fistels)

Benodigdheden
Voor de kwaliteit en de continuïteit van de wondzorg binnen een instelling is het heel belangrijk dat alle betrokkenen dezelfde manier van werken en dezelfde materialen gebruiken.

N_Benodigdheden1
» Handschoenen
» Afvalzak
» Onderlegger (bijvoorbeeld celstofmatje)
» Non-woven gazen
» Natte non-woven gazen
» Wondrandbeschermer
» Hydrogel
» Secundair wondverband
» Fixatiemateriaal

Voorzorgsmaatregelen
» Bij gebruik van bestralings­therapie: oude gelresten goed verwijderen voor de bestraling
» Bij vermoeden van infectie of ontwikkelen van infectie tijdens gebruik, dient een adequate antimicrobiële therapie gestart te worden. Uiteraard is overleg met een arts in dat geval noodzakelijk

Werkwijze
» Informeer de patiënt
» Zet alles klaar
» Handen reinigen
» Trek handschoenen aan
» Verwijder het oude verband en deponeer het met de handschoenen in de afvalzak
» Trek andere handschoenen aan
» Wond zorgvuldig reinigen onder de douche en/of met de natte non-woven gazen en/of uitspoelen met behulp van een spuit (water of fysiologisch zout). Zorg ervoor dat de spoelvloeistof op lichaams- temperatuur is
» Verwijder met droge non-woven gazen overtollig vocht
» Droog de omliggende huid
» Breng de wondrandbeschermer aan (foto 1)
» Breng een laag van ongeveer 0,4 cm gel aan direct in de wond met een spatel of de hand; applicator gebruiken voor het aanbrengen van de gel in diepere wonden (foto 2)
» Dek de gel af met een vetgaas bij gebruik van absorberend kompres als secundair verband (foto 3 en 4)
» Breng een secundair verband aan dat is afgestemd op de hoeveelheid wondvocht (schuimverband, folie, hydrocolloïd of absorberend kompres (foto 5) 
» Fixeer secundair verband zonodig (foto 6)

N_Hydrogels_foto1

N_Hydrogels_foto2

N_Hydrogels_foto3

  Foto 1

  Foto 2

  Foto 3

N_Hydrogels_foto4

N_Hydrogels_foto5

N_Hydrogels_foto6

  Foto 4

  Foto 5

  Foto 6Aandachtspunten
Bij gebruik van een absorberend gaaskompres als secundair verband, een vet gaas (b.v. Mepitel, Cuticerin, Adaptic) als tussenlaag tussen de gel en het absorberend verband aan-brengen. Dit om regelrechte absorptie van de gel in het absorberend gaas­compres te voorkomen. In sommige gevallen (indien occlusief verbinden niet bezwaarlijk is) kan een gel onder een folie worden aangebracht.
» Bij rode granulerende wonden mag de gel tot 7 dagen blijven zitten
» Bij gele en zwarte wonden de gel binnen 3 dagen verwisselen
» Verbandwisseling vindt altijd plaats bij verzadiging of lekkage van het secundair verband of andere klinische redenen

PraktijkTIP
Bij zeer pijnlijke wonden bestaat de mogelijkheid om in samenspraak met de apotheker pijnstilling (bijvoorbeeld Lidocaïne) toe te laten voegen aan de Hydrogel. Heb je ook een tip? mail naar info@startwondverzorging.nl

Hydrogels

Toepassing

Soorten wonden:
brandwonden, schaaf- en snijwonden, ulcus cruris, decubitus.

Eigenschappen:
» Creëert een vochtig wondmilieu  

» Lost geel fibrinebeslag op 

» Verweekt zwarte necrose

» Beschermt kwetsbaar granulatieweefsel 

» het bevorderen van autolytisch debridement

» Hydreert en houdt vocht vast

» veroorzaakt doorgaans minder pijn (afkoelend effect werkt pijnstillend)

» Effectief en kostenefficiënt  
 

 

Wondfase

N_picto_hydrogels

Diepte wond

Mate van exsudatie (wondvocht)

N_banner_hydrogel1
Kleurtjes

Welke hydrogels zijn er?

Necrotisch

Geinfecteerd

Geel beslag

Granulatie

Epithelialisatie

Oppervlakkig

Diep

Oppervlakkig + diep

Geen tot weinig

Weinig tot gemiddeld

Gemiddeld tot veel

Volg ons ook op:

Hier kan ook uw banner staan