Banner_startwondverzoring_NEW

Een wondcentrum staat voor multidisciplinair werken. Binnen een wondcentra’s werkt een team van specialisten samen om de patiŽnt zo goed mogelijk te behandelen. Zij bepalen gezamenlijk een behandeling voor de patiŽnt. Hierdoor hoeft een patiŽnt minder vaak terug te komen, worden onderzoeken beter op elkaar afgestemd.”

In deze centra wordt gewerkt met standaard protocollen, duidelijke snelle verwijsprocedures, diagnostiek en onderzoek naar onderliggend leiden.

Verder is er binnen dergelijke centra een duidelijk transmuraal gestandaardiseerd behandelplan, uniforme inzet van materialen en een zo kort mogelijk verblijf in de tweedelijns zorg (ziekenhuizen) en daarbij wordt er dagelijks geregistreerd.

Er zijn verschillende typen wondcentra werkend met verschillende visies en gebaseerd op verschillende uitgangs punten. Zie hieronder de verschillen op een rijtje

 

Wondcentra

Mitralis Expertise Centrum Wondzorg (ECW)

Het Expertise Centrum Wondzorg (ECW) is een onafhankelijk centrum voor verpleegkundige wondzorg in Zuid Limburg. Alle maatschappen van ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuisartsen hebben toegang tot het centrum. De wondzorg wordt verricht door speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen. Indien nodig vindt er doorverwijzing plaats naar een medisch specialist of wordt een multidisciplinair overleg opgestart waaraan diverse medische specialismen meewerken. Het centrum documenteerd de wondzorg in een digitaal systeem en kan zo altijd een volledig overzicht van de wond geven aan de behandelend arts.


www.mitralis.nl

WEC

De extramurale zorg is die van de huisarts of bijvoorbeeld de wijkverpleging. Excen introduceert nu een nieuwe vorm van zorg in Nederland: de transmurale ketenzorg. Kern van dit concept zijn de Wond Expertise Centra (WEC) die op steeds meer plaatsen in Nederland actief zijn. De werking van zo'n centrum is gebaseerd op de afspraak die huisartsen, wijkverpleging en poliklinieken met elkaar maken over wanneer ze patiŽnten met (complexe) wonden door- en terugverwijzen. In die tussentijd houden ze elkaar op de hoogte van alles wat er aan diagnostiek en behandeling wordt verricht.

Het WEC maakt dus een geheel van alle losse componenten die betrokken zijn bij de zorg.

In vijftien regio’s in Nederland kunnen mensen terecht bij de volgende Wond Expertise Centra:

Ľ Dermatologisch Centrum Isala, Zwolle, Kampen
Ľ Flebologisch Centrum Isala Zwolle
Ľ Bethesda Ziekenhuis, Hoogeveen
Ľ Sint Franciscus Gasthuis, dermatologie, Rotterdam / Berkel en Rodenrijs
Ľ Erasmus MC, dermatologie, Rotterdam
Ľ Maurits Klinieken, Den Haag / Utrecht
Ľ Rijnland Ziekenhuis, chirurgie, Leiderdorp / Alphen aan den Rijn
Ľ Elkerliek Ziekenhuis, dermatologie, Helmond / Deurne
Ľ Diakonessenhuis, dermatologie, Utrecht / Zeist
Ľ Diakonessenhuis, chirurgie, Utrecht / Zeist
Ľ St. Antonius Ziekenhuis, dermatologie, Nieuwegein / Utrecht
Ľ St. Antonius Ziekenhuis, chirurgie, Nieuwegein / Utrecht
Ľ UMCG, dermatologie, Groningen
Ľ Martini Ziekenhuis, dermatologie, Groningen
Ľ Isala, chirurgie, Zwolle
Ľ Meander Ziekenhuis, dermatologie, Amersfoort / Baarn
Ľ Deventer Ziekenhuis, Deventer
Ľ Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Ľ Amphia Ziekenhuis, dermatologie, Breda / Oosterhout
Ľ BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
Ľ Zorggroep Twente, chirurgie, Almelo
Ľ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, dermatologie, Goes / Vlissingen / Zierikzee
Ľ Slotervaartziekenhuis, Amsterdam
Ľ Spaarne Ziekenhuis, dermatologie, Hoofddorp / Heemstede
Ľ Westfries Gasthuis, chirurgie,
 

Wondpoli

Naast de hierboven genoemde wondcentra is ook er de gespecialiseerde wondpolikliniek (of kortweg ‘wondpoli’). Dit is een spreekuur voor patiŽnten met een wond die door een gespecialiseerd wondverpleegkundige wordt gecontroleerd en behandeld.

Wondzorg in:

Slingeland ziekenhuis (Doetinchem)

Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)

Sint Lucas Andreas ziekenhuis (Amsterdam)

Jeroen Bosch ziekenhuis

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

 

Kwaliteitscriteria voor wondexpertisecentra

De Woundcare Consultant Society, CBO en V&VN Wondconsulenten hebben in oktober 2011, op verzoek van de IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) kwaliteitscriteria voor wondexpertisecentra opgesteld, met als doel de kwaliteit van wondzorg te verbeteren en versnippe- ring tegen te gaan.

Op dit moment bestaan in Nederland enkele wond- expertisecentra (zie hiernaast). De verwachting is dat deze snel in aantal zullen toenemen. Om de kwaliteit van nieuw op te richten en bestaande wondexpertisecentra te borgen, is het initiatief genomen om kwaliteits- criteria te ontwikkelen.

Hiervoor is een werkgroep opgericht die in het rapport de indicatoren heeft benoemd waaraan wond- expertisecentra zouden moeten voldoen

Als men kwaliteit wil beoordelen dan zal er gemeten moeten worden en daar zijn indicatoren voor nodig. Indicatoren zijn bijv. getallen of vast- gestelde elementen voor gebruik van bij een meting. Zo ontstaat er een vaste norm. Wijkt een indicator af van de met elkaar afgesproken norm dan is het mogelijk om bij te sturen. Indicatoren geven dus informatie over de kwaliteit van specifieke aspecten waaraan een wondcentrum zou moeten voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist.

Het rapport is inmiddels aangeboden aan de Inspectie voor de Gezonddheidszorg (IGZ).
In deel 2 over “De feiten over wondcentra? wordt in het kort de indicatoren zoals die door de werkgroep zijn benoemd beschreven.

Weetje

Het Rijnland ziekenhuis had de primeur voor ons land. Het eerste Nederlandse wondcentrum in Leiderdorp en werd opgericht door Jacques Oskam, Pascal Steenvoorde en Louk van Doorn in 2006

Jacques Oskam:
‘Het is in onze ogen een gegeven dat chronische wonden om een andere organisatie van de zorg vragen. Het kan niet zo zijn dat wij patiŽnten met gecompliceerde wonden mee laten draaien op een ‘normale’ poli.

We kunnen dan te weinig aandacht geven aan onze wondpatiŽnten en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de behandeling. Het betekent ook dat we minder tijd kunnen stoppen in de behandeling van onze ander patiŽnten.


NTVW10-2006

 

Banner_wondcentra
Mitralis

Logo ZorggroepKenniscentum Wondbehandeling

Dit kenniscentrum is een initiatief wat ontstond in 2009 en richt zich naast het behandelen en verzorgen van een wond ook nadrukkelijk op onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.


Meer info

 

N_line7
N_line7
N_line7
N_line7

De multidisciplinaire structuur van wondzorg

 

Gordon2
N_line1
Kleurtjes

Volg ons ook op:

B_start1N