Banner_startwondverzoring_NEW


Complexe skin tear (casus 1)


‘Een kranige 86 jarige dame biedt zich aan op de wondkliniek (een interdisciplinaire wondconsultatie) in ZNA Middelheim. Een week daarvoor was ze na een val geholpen op de afdeling Spoed Eisende Hulp.
Van daaruit is ze doorverwezen naar de wondkliniek voor verdere opvolging van de wond. Toeval wil dat deze patiŽnt, die door de val twee skin tears ontwikkelde, op hetzelfde tijdstip op twee verschillende wijzen behandeld werd (fig. 1 en fig. 2). De wond ter hoogte van de linkerknie werd gehecht.
Na een week ontstond er necrose van de zeer fragiele huidflap door de tractie van de hechtingen. Om deze wond toch op een snelle wijze volledig te genezen was, gezien de toestand van de patiŽnt en de huid, een huidgreffe noodzakelijk. De wond ter hoogte van de linkerbovenarm daarentegen werd volgens de procedure behandeld met zacht silicone netverband. Na ťťn week was er een volledig geŽpithelialiseerde wond te zien.’

Procedure skin tear zonder of met gedeeltelijk weefselverlies:

Voor niet gecompliceerde skin tears zonder of met gedeeltelijk weefsel≠verlies is het doel om zo snel mogelijk tot volledige epithelialisatie te komen door gebruik te maken van de procedure met een zacht silicone netverband.

Deze procedure verloopt in 4 stappen:

 Stap 1:

 Stap 2:

 Stap 3:

 Stap 4:

fig1

fig2

fig3

fig4

De wond wordt overvloedig gespoeld met een fysiologische oplossing.

Met behulp van een pincet kan het omgekrulde huidflapje glad worden gestreken en volledig open gespreid. Door de elasticiteit van het huidweefsel heeft het huidflapje immers de neiging om ter hoogte van de randen om te krullen. Daarna plaatsen we geleidelijk en door zachtjes glad te strijken het huidflapje op zijn oorspronkelijke plaats.

Er wordt een zacht silicone netverband op de skin tear geplaatst. Doordat het verband zachtjes inkleeft op de omliggende, droge huid wordt het huidflapje op zijn plaats gehouden.

Boven op het zacht silicone netverband wordt een niet-inklevend verband geplaatst, gefixeerd met een windsel. Alleen het niet-inklevend verband wordt dagelijks vernieuwd.
Het zacht silicone netverband blijft ter plaatse. Op dag zeven wordt het zacht silicone net≠verband voorzichtig verwijderd. Indien er een volledige epithelia≠lisatie wordt vastgesteld, wordt hetzelfde verband opnieuw op de wond gebracht en gefixeerd met een windsel om nog vier dagen ter plaatse te laten en zo de wond te beschermen tegen mechanisch geweld. Indien er weefselverlies is, wordt dagelijks een beetje hydrogel bovenop het zacht silicone netverband aangebracht voor een vochtig wondmilieu.

 

 

 

 

Deze techniek heeft de meeste kans tot slagen indien de handelingen zo snel mogelijk plaatsvinden.

 

Bij het klimmen van de jaren vinden er structurele
veranderingen plaats in het lichaam. Een van die
veranderingen is het kwetsbaarder worden van de huid.
Een huid die veroudert loopt het risico te scheuren door
schuifkracht en/of frictie. De wond die zo ontstaat is
pijnlijk en veroorzaakt veel ongemak. Het is bovendien
een wond die moeilijk geneest en daarmee een zware
belasting is voor de patiŽnt. De juiste behandeling kan
veel leed voorkomen en bovendien kosten besparen en
deze twee argumenten gaan steeds meer hand in hand.

Wat gebeurt er als de huid ouder wordt en waar ontstaan
de risico’s?

Natuurlijke veranderingen aan de huid als gevolg van veroudering
zijn duidelijk zichtbaar. De reden voor deze waarneembare
verandering aan de buiten≠kant, is een structurele verandering
aan de binnenkant, de onderliggende huidlagen om precies te zijn.
Een belangrijk verschil tussen een jonge en een oudere huid is de
manier waarop de dermis en de epidermis met elkaar verbonden zijn. Bij een jonge huid zijn deze twee lagen als het ware in elkaar vervlochten. In een golvende structuur (zie afbeelding) grijpen dermis en epidermis in elkaar, hetgeen een krachtige verbinding oplevert (dermo-epidermale junctie) door het grote oppervlak dat de golfstructuur heeft. Als de huid ouder wordt vervlakt dit oppervlak waardoor een minder sterke verbinding ontstaat en daarmee een meer kwetsbare huid.


De nu volgende casuÔstiek, gepresenteerd door wonddeskundige Eric Roovers, geeft een voorbeeld van het soort wonden dat ontstaat als gevolg van het scheuren van de huid.
Eric Roovers geeft hierbij ook duidelijk aan voor welke behandeling gekozen is en wat de resultaten zijn.

Huidscheuring3
Huidscheuring5

Richtlijn

Wetenschap

Casus 1 en 2
Bij een ongecompliceerde skin tear kan er meestal tot een zeer snelle wondgenezing worden gekomen met behulp van een zacht silicone netverband. Bij de meer gecompliceerde skin tears moet er vaak al enige inventiviteit aan de dag worden gelegd om een vlotte genezing te bereiken. Hierbij is een goede productkeuze en een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk.

Eric Roovers

scheurwond1
huidscheuring2

Figuur 1: Linkerknie: hechting

Figuur 2: Linker bovenarm: zacht silicone netverband

Huid (wikipedia)

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

De huid (epidermis, dermis, subcutis)

Informatie over de huid

HUID (tijdschrift over huid en huidaandoeningen)

Start Huid 
Meer over de huid

Huidscheuring (Skin Tears)

Conclusie

Huid5

1 = epidermis (opperhuid),
2 = dermis (lederhuid)
3 = Onderhuids vet en bindweefsel

Casus 2

Bij deze 78 jarige man is de huid gescheurd ter hoogte van de rechterarm, in combinatie met stollings- stoornissen. Onder het zacht silicone netverband blijft de wond bloeden.

Er hoopt zich bloed op onder het verband, zodat de huidflap niet kan aanhechten. De oplossing om de bloeding (na 3dagen) te stoppen was het aanbrengen van een alginaat, waarna de wond- genezing vlot is verlopen.

 

N_line7

De huid

N_line1
N_line1
N_line1
N_line1
Kleurtjes
Huid7

Volg ons ook op:

Hier kan ook uw banner staan
N_banner_huidscheuring1