Banner_startwondverzoring_NEW

Debridement: verwijderen van doodweefsel, om vervolgens granulatie- vorming te bevorderen.Debrideren:
is het verwijderen van fibrinebeslag, debris, necrotisch materiaal.

Curette: scherpe lepel die wordt gebruikt bij chirurgisch debridement


Necrose:
Onder necrose of gangreen wordt verstaan het plaatselijk afsterven van weefsel. Necrotisch weefsel is vaak zwart 

Granulatie:
Granulatieweefsel is goed doorbloed en ziet er daardoor vrij rood uit.

Maceratie:
Maceratie (komt van het Latijnse woord maceratio wat natmaken, verzachten betekent) wordt gedefi- nieerd als het verweken en kapot gaan van de huid door een langdurige blootstelling aan vocht.

Occlusief verband:
Vochtig verband als alginaatverband, hydrocoilliden etc.

START Alginaatverbanden alginaatverband

Iatrogeen
Iatrogeen is de weten- schappelijke term voor veroorzaakt door medische handelingen.

Hydrochirurgische systemen (hydro-jets)
Speciaal aangedreven chirurgisch instrumenten dat ontworpen is om een betere manier van debridement te bewerk- stelligen

NA debridement

Woordenlijst

Doel

Kenmerken van biologisch debridement

Groot debriderend vermogen

Weinig bijwerkingen

Arbeidsintensief

Kan poliklinisch

Twee technieken:
los en biobag

10 maden per cm2

Ga voorzichtig te werk zodat onderliggende weefsel niet beschadigd kan raken:
Ľ pezen
Ľ spierweefsel
Ľ bloedvaten
Ľ bot

VOOR debridement

Debridement

Biologisch debridement

Debridement1Biologisch debridement wordt gedaan
met levende organismen zoals maden.
Met maden kunnen aanzienlijke hoeveel- heden necrose worden verwijderd.
Vooral grijs/witte necrose en gele wonden kunnen gemakkelijk worden gereinigd
om vervolgens granulatievorming te bevorderen. Met madenbehandeling kan een goed scheidingsvlak tussen dood en levend weefsel worden bereikt, en wordt beginnend granulatieweefsel niet iatrogeen beschadigd. Zwarte, droge necrose kan niet worden behandeld met maden.

Los van een correcte indicatie kunnen maden op twee verschillende wijze
worden toegepast; d.m.v. biobags en de losse tehniek. Er wordt voor de biobag-techniek gekozen bij moeilijk afplakbare wonden en patiŽnten met stollings- stoornissen. Systemische effecten zijn in theorie beschreven, maar nog nergens geobjectieveerd. Antibiotica is geen contra-indicatie voor de behandeling.
De patiŽnt hoeft ook niet opgenomen te worden voor de behandeling.

N_Madentherapie1Maden kunnen de wondgenezing bevorderen maar soms komt de wondgenezing ook met maden niet goed op gang. Meestal is dan sprake van ernstige, irreversibel ischemie.
In dergelijke gevallen kan na bijvoorbeeld drie maden behande- lingen worden besloten om een amputatie uit te voeren.

Bij biologisch debridement met behulp van de Lucililia Sericata (de groen huisvlieg)
wordt gebruik gemaakt van het larven stadium (zie foto)

 


Chirurgisch = Surgical
Maden = Maggot
Madentherpie = maggot therapy
MDT = Maggot Debridement Therapy
Debridement = debridement

Boek

Complexe en chronische wonden

boekje Complexe en chronische wonden

Met dit boekje wordt beogen de auteurs je  denkinstrumenten voor te schotelen, zodat er anders naar de wondpatiŽnt gaat kijken. Dit boek moet je het idee geven dat je begrijpt wat er aan de hand is met de patiŽnt en waarom een wond niet wil genezen. Daarnaast geeft dit boekje je richting in het aanvullend onderzoek dat gedaan moet worden en hoe de behandeling kan worden bijgestuur.

Het boek is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

1. Stel een diagnose
2. Bepaal de fase van de wondbehandeling
3. debridement
4. Granulatie
5. Epithelilisatie
6. Infectie
7. Ischemie
8. Logistiek wondpoli

De prijs van dit boekje is 25 euro exclusief verzendkosten.

Stuur een mail naar info@startwondverzoring.n
met vermelding bestel- ling boek CCW.
Geef duidelijk uw naam en compete adresgegevens door. U ontvangt een factuur voor het totaal- bedrag van uw bestelling + verzendkosten.

Na betaling wordt uw bestelling verzonden.

Kenmerken van chirurgisch debridement

Mes, schaar, pincet of scherpe lepel (curette)

Snel effectief

Met name bij veel necrose

Je moet hiervoor getraind zijn

Voorkeur bij ernstige infectie

Video

Novuxol
Enzymatische wondreiniger

Kenmerken van enzymatisch debridement

Gering debriderend vermogen

Bewezen effectief

Bij grijze necrose of fibrinelaag

Wordt geÔnactiveerd door zilver en zink!

Collagenasen uit ananas, papaya, krab en krill

Kenmerken van mechanisch debridement

Pijnlijk

Weinig bewijs over effect

Maceratie wond

Hydrochirurgische systemen (hydro-jets)

Kenmerken van chemisch debridement

Pijn

Discutale effectiviteit

Niet selctief

Preparaten zijn goedkoop

Beschadigd gezond huid

Versnellen van de wond- genezing

Verwijderen van het medium voor infecties:

wonden met necrotisch materiaal kunnen gemakkelijk infecteren

onderliggende weefsels kunnen infecteren

er kunnen abcessen ontstaan


Geeft inzicht in de diepte van de wond

Voorbereiding voor andere technieken

 

Chirurgisch debridement

N_line1
N_line1

Het debridement of wondtoilet is een van de oudste verrichtingen in de chirurgie. Debridement komt van het Franse desbrider.

Debridement blijkt helaas ook een van de slechtst toegepaste technieken in
de wondbehandeling. Veelvuldig komen we wonden tegen waar technieken
zijn toegepast zoals huidtransplantatie etc. waarbij het primaire ‘necrose verwijderen’ niet goed is toegepast. Een voorbeeld van een inadequaat
uitgevoerd chirurgisch debridement: de huidnecrose is wel verwijderd, maar
een uitgedroogde calcaneus is overgebleven. Een necrotectomie moet grondig worden verricht, zodat al het dode weefsel (ook indien dit bot is) weg is.
Soms is het daarom noodzakelijk een necrotectomie op de operatiekamer te verrichten. Het belang van het verrichten van debridement is het verwijderen
van de schadelijke invloeden van dood weefsel, om vervolgens granulatievorming te bevorderen. Het lastige van debrideren is dat het scheidingsvlak tussen
avitaal en gezond weefsel niet altijd makkelijk te vinden is. Wanneer te diep
wordt gesneden zal veel nieuwgevormd granulatieweefsel verloren gaan.
Nieuwe necrose of gestoorde wondgenezing kan het gevolg zijn.

Om een goed debridement uit te voeren zijn er verschillende technieken die kunnen worden gebruikt. We onderscheiden zes technieken voor debridement.

Ezelsbruggetje ABC = EMC Autolytisch, Biologisch, Chirurgisch, Enzymatisch, Mechanisch en Chemisch.
 

N_line7
N_line7
N_line7
N_line7
N_line7
Kleurtjes
N_line7
N_Granulatie
N_Debridement7
N_Curette1
N_Debridement3
Voor debridement
NA debridement
Curette

Chemisch debridement

Chemisch debridement wordt tegenwoordig niet zoveel toegepast, omdat bij een geringe wondnecrose vaak teveel gezond weefsel wordt aangetast. Echter bij veel necrose is een korte behandeling (tot 4 weken) praktisch wel mogelijk. Netto zal het oplossend effect op de necrose dan groter zijn dan de schade die optreedt op gezonde weefsel. Eusol is veel gebruikt chemisch preparaat. Het nadeel van Eusol is dat het soms wel 3x per dag moet worden toegepast om effectief te zijn, waardoor verpleegkosten relatief hoog zijn.

---------------------------------------------------------------------------
Bron: Complexe en chronische wonden door: Jacques Oskam, Louk van Doorn & Pascal Steenvoorde. Kijk voor meer info over dit boekje hiernaast.

N_Necrose3
Debridement

Enzymatisch debridement

Enzymen zijn lichaamseigen stoffen. Ze zijn overal in ons lichaam aanwezig en werkzaam. Ze hebben een regulerende functie. Geen enkel proces in ons lichaam kan verlopen zonder tussenkomst van enzymen. In alle lichaamscellen van alle organen zijn verschillende enzymen werkzaam. Onze spijsvertering, onze ademhaling, onze bloeddruk, onze nieren, alles werkt omdat er in alle organen en in elke cel van het lichaam enzymen werkzaam zijn, die de processen regelen.

Er bestaan verschillten typen enzymatisch debridement. Kenmerk dat enzymen van buiten af op de wond worden gebracht om necrose op te lossen. Er wordt gebruik gemaakt van een crŤme met streptokinase of andere collagenases. De beste indicatie is verwijderen van geringe grijze necrose en fibrine. Alleen in het geval van geringe necrose heeft enzymatische behandeling het vermogen om de wond schoner te krijgen. Vanwege vervelende bijwerkingen worden enzymcremes maximaal 2 tot 3 weken gebruikt. Indien dan geen goed granulatie optreedt, moeten andere vormen van debridement worden gekozen. Het is duidelijk dat deze methode alleen toegepast moet worden, indien voldoende tijd voor handen is.

Versajet1

Voorbeeld van mechanisch debridement,
met behulp van de Versajet

Mechanisch debridement

Bij mechanisch debridement wordt gebruik gemaakt van niet-discrimiatieve krachten waarbij necrose wordt gescheiden van gezond weefsel. Hieronder valt ook de traditionele nat-droog behandeling. Waarbij natte gazen op de wond worden geplaatst, welke dan met kracht worden verwijderd indien deze droog zijn. Het is duidelijk dat hiermee niet alleen necrose, maar ook gezond weefsel wordt verwijderd. Wondspoeling is ook een vorm van mechanisch reinigen.
Ook modernere behandelingen met bijvoorbeeld de verschillende hydro-jets die op de markt zijn behoren tot het mechanisch debridement.

Chirurgisch debridement

Debridement2
Chirurgisch debridement gebeurt in de praktijk meestal met een scherpe lepel (curette) of mes. Het schoonschrapen van een wondbodem met een scherpe lepel wordt gedaan bij oppervlakkige natte necrose en om stolsel te verwijderen. De pijn is vaak de beperkende factor bij deze techniek. Indien de wond met een EMLA-crŤme wordt voorbehandeld, is deze vaak wel goed te verdragen. De positieve
effecten op wondgenezing zijn vaak spectaculair.

Debridement met het mes is geÔndiceerd bij zwarte, droge necrose zoals bij decubitus vaak wordt gezien. Een andere indicatie is wondrandexcisie bij ondemijnde wondranden en hypertrofische wondranden.
Het nadeel van scherpe necrotectomie is dat gezond granulatieweefsel kan worden beschadigd als er geen goed snijvlak wordt verkregen. Het is beter om meerdere keren een beperkte necrotectomie te doen, dan teveel gezond wondweefsel te verwijderen.

Indien een patiŽnt ernstige infectieuze of sceptische tekenen vertoont, is de enige juiste vorm van debridement een chirurgische. Andere methoden zijn dan te langzaam of te gering qua debriderend vermogen. Indien een patiŽnt ernstig ziek is uit een wond, moet juist niet te sparend geopereerd worden, omdat dit de patiŽnt anders in zijn leven kan bedreigen.

Een chirurgische necrotectomie kan eenvoudig plaatsvinden op de poli.
Hiervoor is geen operatiekamer nodig. Het is wel noodzakelijk adequate pijnstilling te geven. Soms is het appliceren van EMLA crema 15 minuten voor de necrotectomie voldoende. Een chirugisch debridement is ideaal voor het behandelen van wondrandproblemen.

Autolytisch debridement

Debridement6
Bij autolytisch debridement wordt gebruik gemaakt van lichaamseigen enzymen en wondvocht. De wond wordt verbonden
met een occulsief of semi-occlusief verband. De wond wordt hierdoor vochtig, zachter waardoor necrose uiteindelijk kan verweken. Hierdoor ontstaat een scheiding tussen gezond en niet-gezond weefsel. Hoewel de zelfreinigende werking van wonden zeer aantrekkelijk lijkt is het nadeel dat het proces traag kan werken. Daarnaast is vaak een vervelend macererend effect aanwezig op de wondranden zodat autolyse gestaakt moet worden. Een ander niet ondenkbaar gevaar is het ontstaan van levens- bedreigende infecties onder het verband.

Wondbedekkers in debridement fase
Hydrocolloiden, START Hydrogels
Hydrogels, START Alginaatverbanden Alginaten en Transparante film

Zoektermen

Volg ons ook op:

B_start1N

Kenmerken van autolytisch debridement

Gering debriderend vermogen

Maakt gebruik van eigen enzymen en wondvocht

Selectief (alleen necrose wordt verwijderd

(Semi-)occlusief verband

Gevaar van anaerobe infectie

N_banner_Debridement2