Diabetes wordt ook wel 'suikerziekte' genoemd. De officiële naam is diabetes (doorloop) mellitus (zoet als honing).

Doordat de alvleesklier (pancreas) niet of
niet voldoende meer werkt kan glucose(suiker)
in het bloed niet meer worden opgenomen. Normaal regelt het lichaam de bloedsuikerspiegel zelf heel nauwkeurig, met het hormoon insuline. Mensen met diabetes maken zelf geen insuline meer, of hun lichaam reageert niet meer op de insuline. Dat hangt af van de soort diabetes die iemand heeft. Hierin onderscheiden we twee typen, namelijk type 1 en type 2

Als insuline zijn werk niet kan doen, loopt de bloedsuiker veel te hoog op. Als er lange tijd te veel suiker in het bloed zit, is dat erg schadelijk voor alle delen van het lichaam. Daarom is het belangrijk om diabetes zo snel mogelijk te behandelen.

Naast het probleem met bloedsuiker, zijn ook vaak het cholesterol en de bloeddruk te hoog. Het is belangrijk om ook dat aan te pakken.

N_Diabetic-foot


Behandeling
De behandeling van een patiënt met een voetulcus hangt af van de oorzaak van het huiddefect, de classificatie na callusverwijdering en debridement en de lokalisatie van het ulcus. Door sensibele uitval is lokale anesthesie voor het kunnen verrichten van dit debridement vaak niet noodzakelijk. Een initieel debridement is echter in het algemeen af te raden bij zuiver ischemische ulcera/gangreen of indien door de uitgebreidheid van de infectie debridement onder narcose uitgevoerd moet worden.

Algemene behandelingsprincipes
De bloedglucoseregulatie dient optimaal te zijn, waarbij gestreefd wordt naar normoglycemie. Hyperglycemie is een essentiële factor in het ontstaan en de progressie van neuropathie. Daarnaast bemoeilijkt hyperglycemie bij een huiddefectde behandeling van infecties en vertraagt het de wondgenezing. Verder dient een goede voedingstoestand te worden nagestreefd en dient co-morbiditeit, bijvoor- beeld hartfalen of chronische obstructieve longziekte, behandeld te worden.
Medicatie met een (mogelijk) negatief effect
op de huidcirculatie, lokale afweer of wond- genezing, moet vermeden worden, zoals betablokkers of corticosteroïden.

Oedeem heeft een negatieve invloed op de wondgenezing en dient behandeld te worden, bijvoorbeeld bij veneuze insufficiëntie met drukgradiëntbehandeling met verband of aangemeten elastische kousen klasse II (25-35 mmHg) of klasse III (35-45 mmHg) of elevatie van het been in geval van bedrust. Bij ernstige perifere ischemie zijn deze behandelingen
echter gecontraïndiceerd. Voor een poliklinisch behandelde patiënt met een voetulcus moet er voldoende mantelzorg zijn voor verzorging van de wond en ondersteuning in de dagelijkse activiteiten.

Schoeisel
Geschikt schoeisel, continue voetverzorging
en regelmatige controle zijn noodzakelijk.
Met speciaal schoeisel kan herverdeling van
de drukbelasting op kwetsbare delen van de voet worden bereikt. Voorgevormde inleg- zooltjes van materiaal met energieabsorberende eigenschappen (bijvoorbeeld plastozoteschuim en microcellulair rubber) zijn geschikt voor langdurige herverdeling van de drukbelasting.
 
Bron: drenthecollege

Diabetische voet

N_line6

Onderzoek en publicaties

N_line6

Diabetespodotherapeut

De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische
voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut. De diabetespodotherapeut moet de lacune tussen de ′reguliere′ podotherapeut en podotherapie voor complexe diabetische voetzorg overbruggen.


Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten
Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten

Diabetische voetzorg voorkomt amputatie

Zoek een diabetes podotherapeut
Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten

N_line6

Buitenland


Heeft u zelf ook interessante links of wilt u een andere bijdrage leveren aan deze pagina om deze zo
informatief mogelijk te
maken, dan zijn uw ideeën
van harte welkom.
mail
 

N_line1
N_line1
N_line1
N_line1
Hardlopen
N_line1
N_line1
N_line1

Forums

Diabetes forum
Diabetes Vereniging

Diabetes forum
België

Artikel

Continuïteit van controle en zorg is essentieel

Een gewaarschuwd mens telt voor twee? picto-pdf
Patiëntverhaal NTVW 6/7 2007

N_line1

Recepten

Kookse TV

Diabetes Recepten 
Het uitwisselen van recepten met elkaar

Diabetes recepten
Overzicht van gezonde diabetes recepten

Lekker eten, ook met diabetes mellitus

Kleurtjes

Diabetes

N_line1

Soorten diabetes

N_line1

Voeten

Voeten
N_line1

Schoeisel

schoenen
N_line1

Video

N_line1

Monofilament
 

N_line1
Lee-dellon
N_line1

Voeding

fr1
N_line1
N_line1
N_line1

Woordenlijst

(Semmes Weinstein)

 

N_line6

<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div> 

Laatste nieuws

N_line1
N_line1

 

- Hier kan ook uw
banner staan -

N_line1

HÈT onbetwistte startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg.

Volg ons ook op:

N_button_linkedin
N_button_facebook

 

Banner_startwondverzoring_NEW
Born-to-Shop1
Banner_diabetische-voet
 • Alvleesklier

  De alvleesklier, ook wel pancreas genoemd is een orgaan in de buurt van de maag dat onder andere insuline aanmaakt. De cellen die in de alvleesklier insuline aanmaken, heten bètacellen.
   

  Alvleesklier

  Meer info

  Functie alvleesklier Alvleesklier.eu

 • Stamcellen

  Stamcellen komen overal voor in ons lichaam.
  De bekendste zijn die uit het beenmerg: dit zijn de cellen die continu nieuwe bloedcellen maken.

  Andere stamcellen zitten bijvoorbeeld in de huid. Als je een wond hebt, zorgen die stamcellen ervoor dat je huid weer wordt hersteld. Of denk aan je haren: de cellen die ervoor zorgen dat
  er nieuwe haarcellen worden aangemaakt waardoor je haar groeit, zijn ook stamcellen.

  Kortom, stamcellen zijn cellen die de mogelijk- heid hebben zich te blijven delen.

 • Hypoglykemnie

  Een te lage bloedsuiker- waarde of hypoglycemie, kortweg "hypo" genaamd, is de toestand waarin
  men verzeild geraakt
  wanneer de bloedsuiker te veel daalt.

  Oorzaken van een
  hypo

  Een hypo krijgt men wanneer er teveel
  insuline in het bloed is
  ten opzichte van de hoeveelheid suiker.

  Oorzaken hiervan kunnen zijn

  teveel insuline inspuiten

  onvoldoende voedsel- inname, (bv. bij achter- wege laten of uitstellen van een maaltijd)

  hoger energieverbruik dan gewoonlijk,
  (bv. sport, grote lichamelijke inspanning)

  een te grote alcohol- inname, zonder gelijktijdig gebruik van koolhydraten

 • Hyperglykemie

  Hyperglykemie of kort- wegHyper genaamd betekent dat de bloedglucosespiegel te hoog is. De bloed- glucosespiegel van gezonde mensen komt maar zelden boven de
  8 mmol/l omdat er dan door het lichaam vanzelf voldoende insuline aangemaakt wordt om de bloedglucosespiegel te normaliseren.

  Bij mensen met diabetes mellitus ("suikerziekte") is dat niet het geval. Wanneer de bloed- glucosespiegel te hoog wordt, kan men kort- werkende insuline injecteren of wachten tot de langwerkende insuline gaat werken.

  Lichamelijke inspanning om wat bloedglucose te verbranden kan ook, maar werkt bij een té hoge bloedglucosespiegel soms juist averechts.
   

 • Neuropathie

  Neuropathie is een aandoening van het zenuwstelsel.

  Hoge bloedglucose- waarden kunnen leiden
  tot compli- caties aan de ogen, nieren maar ook
  de voeten. De zenuw van de voet kan worden aangetast en glycoliseert; er ontstaat neuropathie, het niet goed functio- neren van één of meer zenuwen. Dat kan één enkele zenuw zijn (mono- neuropathie), bij slechts een klein aantal zenuwen spreken we van oligo- neuropathie, maar zijn
  alle zenuwen aangedaan dan spreken we van polyneuropathie. Bij dit laatste praten we over ernstige diabetische voetproblemen en dit kan uieindelijk zelfs leiden tot amputatie.
   

 • Retinopathie

  Oogaandoening, diabetes beschadigt de kleine bloedvaatjes in het netvlies van de ogen.

  Hierdoor ontstaan bloed- inkjes en littekenweefsel. Nieuw aangelegde bloed- vaatjes zijn zo teer dat ze ook vaak kapot gaan, wat ook weer zorgt voor bloedinkjes. Dit leidt op den duur tot slechtziend- heid.

  Zonder behandeling kan het zelfs uitmonden in blindheid
   

  Meer info

  retinopathie
 • Koolhydraten

  Koolhydraten is een verzamelnaam voor:

  Zetmeel: brood. aardappelen, rijst, peulvruchten, deegwaren

  Melksuiker: melk, karne- melk, yoghurt, kwark

  Vruchtensuiker: fruit, vruchten(sappen) suiker

  Suiker: kristalsuiker, druivensuiker, honing, stroop


  Uit deze koolhydraten wordt in ons lichaam glucose gevormd.

  Glucose dient als brand- stof om bijvoorbeeld te kunnen lopen, praten, denken. Ieder mens heeft glucose in het bloed.
  Men noemt dit ook wel
  bloedsuiker. Bij mensen met diabetes is het bloedglucosegehalte meestal te hoog. Dit betekent niet dat iemand met diabetes mellitus geen koolhydraten moet eten. In een evenwichtig samengestelde voeding (en niet alleen voor diabeten!) nemen kool- hydraten een belangrijke plaats in.

 • Bètacellen

  bètacellen:
  de cellen van de pancreas die instaan voor de aanmaak van insuline.  bètacel- transplantatie:
  experimentele behandeling van type 1 diabetes, waarbij men de zieke betacellen van de pancreas door nieuwe (van een donor) tracht te vervangen

 • HbA1c

  HbA1c is de afkorting voor geglyceerd hemo- globine. Het ontstaat doordat glucose zich in het bloed bindt aan hemoglobine in rode bloedcellen. Dit proces is onomkeerbaar. Stijgt de concentratie glucose in het bloed, dan wordt er meer HbA1c gevormd.

  Omdat rode bloedcellen een levensloop van 2 tot 3 maanden kennen, geeft de hoeveelheid HbA1c een beeld van de gemiddelde bloed- glucosespiegel over de afgelopen 2 tot 3 maanden.

  rode-bloedcellen