H»T onbetwistte startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg.

Banner_startwondverzoring_NEW

De wondzorg


Wat is de definitie van een wond?
Een wond van de huid wordt gedefinieerd als een onderbreking in de epitheellaag van de huid. De verwonding kan ook dieper gaan, tot in de dermis, het onderhuidse vetweefsel, fascie, spierweefsel en zelfs tot op het bot.

Startje Huid

Wat voor soorten wonden zijn er?
Men maakt onderscheioeilijk gend tussen acute- en moeilijk genezende (gecompliceerde) wonden.
Voorbeelden van acute wonden zijn bijv. brandwonden, chirurgische wonden, traumatische wonden. Tot traumatische wonden worden o.a schaafwonden en
scheurwonden (skin tears) gerekend.
Wanneer het gaat om moeilijk genezende (gecompliceerde) wonden dan praten we over: decubitus, ulcus cruris, diabetische voet.


Welke wondbehandelingen zijn er?
Er zijn veel verschillende soorten wonden met daarbij behorende specifieke wondbehandelingen. Enkele van deze specifieke wondbehandelingen zijn o.a.: madentherapie, hyperbare zuurstof, negatieve druktherapie, compressietherapie.

Meer info


Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?

NOVW Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals
Is de Beroepsorganisatie voor alle wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. 

De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiŽnt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest.
www.novw.org
Aanmelden nieuwsbrief
NOVW-app

WCS Woundcare Consultant Society 
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren.
www.wcs.nl

NDVD Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereiologie
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen

Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen.
www.wondplatform.nl

V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.


Wie houden zich allemaal bezig met wondzorg?
Huisartsen, verpleegkundige, wondconsulent, verzorgende, verpleegkundig specialist, medisch specialist (vaatchirurg, dermatologie, plastische chirurgen, specialisten ouderengeneeskunde), praktijkondersteuner, doktersassistenten, paramedische professionals (huidtherapeut of podotherapeut,  gipsverbandmeester).


Welke tijdschriften zijn er?

NTVW N_button_facebook N_button_linkedin
Het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg is het vaktijdschrift voor wondverpleegkundigen, specialisten en overige zorgprofessionals met een brede belangstelling voor wondzorg. Verschijnt 11 x per jaar.
www.ntvw.nl
Video NTVW

WCS-nieuws
WCS Nieuws houdt verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (para-)medici en andere professionals op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de wondzorg, preventie, voeding en pijn.


Wie leveren de wondzorgproducten?
De industrie zijn de bedrijven die producten (o.a. verbandmaterialen) leveren op het gebied van wondzorg.

Startje Leveranciers


Welke wondmaterialen zijn er?
De tradionele wondbedekkers zoals gaaskompressen, nonwoven kompresen, zalfgazen en absorberende verbanden.
Daarnaast zijn er de speciale wondbedekkers. Onder deze speciale wondbedekkers verstaan we producten zoals zilver, honing, hydrocolloiden, alginaten, fiberverbanden, wondfolies en schuimverbanden die zorgen voor een vochtig wondmilieu en zo de wondgenezing positief beÔnvloeden.

Startje Wondverbanden


Waar vindt wondbehandeling plaats?
Wondbehandeling vindt plaats in het ziekenhuis (wondpoli) of wondcentra’s
Meer info


Wie gaan er over de vergoedingen van producten?

Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.
Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de controle op het wel of niet hebben van een verplichte zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd).

Analyse Complexe Wondzorg (24 juni 2013) picto-pdf

Eindrapport “Verkenning wondbehandeling in Nederland” picto-pdf
Het eindrapport dat de Nijmeegse wetenschappers Dr. Erik de Laat en Patricia van Mierlo, verpleegkundig specialist, beide van het UMC St Radboud Nijmegen, in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over de stand van de wondzorg hebben gemaakt.

ZN Zorgverzekeraars Nederland
Behartigt de belangen van de ondernemingen die in Nederland zorgverzekeringen aanbieden. De hoofdactiviteit van ZN is het realiseren van voorwaarden waarbinnen de leden het vak van zorgverzekeraar optimaal
kunnen uitoefenen. Er is binnen ZN een werkgroep voor de wondzorg.
Dit betekent dat alle zorgverzekeraars met betrekking op de wondzorg
bijelkaar komen om met elkaar te praten over de vergoeding van bepaalde producten binnen de wondzorg.

Vacatures

Volg ons ook op:

 

N_button_linkedin
N_button_facebook

Vandaag in het nieuws

<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_widget/twitter_widget" title="web widget">Twitter Widget</a></div> 

<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div> 

File nieuws

<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div> 

 

Meer...

- Hier kan ook uw
banner staan -

Google

Jooble
De zoekmachine voor vacatures in Nederland

Innurse
De vacaturesite voor verplegend en verzorgend Nederland!

Trovit

Indeed
Vacatures voor wondverpleegkundigen
 

Kleurtjes

De Richtlijn ‘Wondzorg

Deze richtlijn beperkt zich tot de behandeling en organisatie van acute wonden op basis van vijf knelpunten uit de praktijk die de werkgroep geeft geprioriteerd.

Richtlijn ‘wondzorgpicto-pdf

N_line2
N_line2

Welke opleidingen zijn er in de wondzorg?

Er zijn momenteel 2 opleidingen voor wondverpleegkundigen, dit zijn niet door de overheid erkende opleidingen.

Opleidingen wondzorg 2015 picto-pdf
Hoe kan ik wondverpleegkundige worden picto-pdf

N_line2

Wondkrant

De wondkrant verschijnt 3x per jaar en verzameld voor u alle nieuwsberichten op wond/huid gebied van de afgelopen maanden en houdt u op de hoogte van nieuwe evenementen.

De wondkrant is interactief. Er kan op links worden geklikt om vervolgens naar de desbetreffende site te gaan voor verdere informatie.

In de wondkrant is het voor organisaties mogelijk om  persberichten te plaatsen. Het verspreiden van een persbericht is een gratis manier om naamsbekendheid te geven aan een bedrijf, een product of een dienst.

Wondkrant

De wondkrant verschijnt 3x per jaar en verzameld voor u alle nieuws-berichten op wond/huid gebied van de afgelopen maanden en houdt u op de hoogte van nieuwe evenementen.
Wondkrant

Start wondverzorging

Logo-START1De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over de wondzorg. Of het
nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuÔstiek of ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie en heeft momenteel rond de 8000 bezoekers per maand. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeŽn van harte welkom. Stuur een mail naar: info@startwondverzorging.nl

www.startwondverzoring.nl is ook te vinden op facebook en LinkedIN.
Via LinkedIN is de groep ‘startwondverzorging’ opgericht waarbij het mogelijk is om discussies te starten en met elkaar te communiceren over wat zich afspeelt binnen de wondzorg.

Naast Linked in kunt u zich ook aanmelden voor Facebook. Ook hierbij is het mogelijk om met elkaar in contact te komen en met elkaar te communiceren en de wondzorg naar een hoger level te brengen. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van evenementen.
U kunt zich aanmelden voor Facebook via de knop 'Like' (zie hieronder).

N_button_linkedin
N_button_facebook
N_line2

Mist u in deze agenda nog andere congressen/bijeen- komsten, laat het ons weten: info@startwondverzorging.nl

N_line2
Born-to-Shop1

Agenda wondzorg 2016

13-15 mei 2016

EWMA 2016
Bremen, Duitsland
www.ewma2016.org

11 oktober 2016
Nationaal Multidisciplinair Congres voor Wondprofessionals

Thema: ’De uitdaging’ multidisciplinair samenwerken in wondzorg
Cinemec theater, Ede
www.congreswondzorg.nl

25-29 september 2016
5th Congres of te World Union of Wound Healing (WUWHS)
Florence - ITAL
www.wuwhs2016.com

6 en 7 december 2016
Nursing experience
De Reehorst, Ede
www.nursingexperience.nl